Estetisk/kosmetisk tandvård

Vad är estetisk tandvård?

Med begreppet estetisk tandvård, även kallat kosmetisk tandvård, avser vi den typ av behandlingar som vi kan erbjuda dig för att uppnå ett optimalt naturligt leende. Svarta gamla amalgamfyllningar kan ersättas med fräscha compositelagningar eller porslinsinlägg om fyllningarna är stora. Man kan även korrigera missfärgningar, tandluckor, spruckna eller avslagna tänder genom att göra skalfasader. Tillsammans med dig kan vi i förväg utforma ditt nya leende vad avser form och färg. Detta gör vi med hjälp av modeller, datorstöd och provisoriska konstruktioner i munnen. Nedan berättar vi lite mer vad estetisk tandvård kan innebära och hur behandlingen går till.

Fyllning/lagning

Om det gäller en liten lagning som ska bytas ut kan det åtgärdas lätt med en compositefyllning. Efter eventuell bedövning sker behandlingen helt smärtfritt. Vi tar bort den gamla fyllningen och återställer tanden med nytt tandfärgat fyllningsmaterial.

Porslinsinlägg

Om den fyllning som ska bytas ut är väldigt stor fungerar det inte med composite. Då ersätts den gamla fyllningen med ett porslinsinlägg. Efter eventuell bedövning preparerar tandläkaren tanden och tar ett avtryck som skickas till tandteknikern. På laboratoriet framställs därefter ett porslinsinlägg. Denna procedur tar några dagar hos tandteknikern och under tiden har du en temporär fyllning i tanden. När inlägget sedan är färdigt cementeras det fast på tanden vi påföljande tandläkarbesök. Porslinsinlägget har självklart samma färg som din egna tand.

Skalfasader/porslinsfasader

Ibland kan ett leende behöva korrigeras vad gäller färg och form. Det kan vara missfärgningar, tandluckor, spruckna eller avslagna tänder eller kanske en tand eller fler som står lite snett. Detta kan enkelt korrigeras med hjälp av skalfasader i porslin. Fasaderna är mycket tunna och kräver ytterst lite åverkan på den ursprungliga tanden. Skalfasaden är gjord av porslin och ser ut som en helt naturlig tand

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket gör vi en undersökning och diskuterar dina önskemål vad gäller färg och form. Vi tar då även röntgenbilder och fotograferar tänderna. Vid andra besöket prepareras dina tänder och vi tar ett avtryck som sedan skickas till tandteknikern. Vi framställer då även provisorium som du får ha på tänderna under den tid som tandteknikern framställer dina skalfasader. Vid tredje besöket så provar vi fasaderna och om du då är nöjd cementerar vi fast dem. Klart! Du har nu ett nytt leende!

Vill du veta mer om estetisk tandvård så är du välkommen att kontakta oss redan idag!