Tandreglering

Om du besväras av en större bettavvikelse, vilket kan vara fallet då många tänder står felaktigt, kan det korrigeras med tandställning. För den här typen av behandling samarbetar vi med specialisttandläkare i ortodonti (tandreglering).

Korrigering med tandställning, som då blir aktuellt, kräver längre behandlingstid. Kanske ett till två år beroende på svårighetsgraden.

I vissa fall går det att placera tandställning på insidan av tänderna, så att det knappt syns alls.